Slik går du fram:

1. Bli godkjent lærebedrift

Før du kan inngå lærekontrakt for første gang, må virksomheten din godkjennes. Godkjenningen forutsetter at virksomheten har relevante arbeidsoppgaver som muliggjør opplæring i kompetansemålene i den aktuelle læreplanen for lærlingen. Virksomheten må også ha en faglig leder som ivaretar opplæringsansvaret i samsvar med opplæringsloven. Ta kontakt med  fylkeskommunen på blimentor@hedmark.org

 

Når virksomheten er godkjent, får du en skriftlig bekreftelse.

 2. Finn den lærlingen du ønsker

Når virksomheten din er godkjent som lærebedrift, bestemmer du selv hvordan lærlingen skal rekrutteres.
Du kan finne lærling ved å utlyse en lærlingplass, eller ved at interesserte lærlinger selv tar kontakt. Du kan også kontakte fylkeskommunen på blimentor@hedmark.org
eller bransjens opplæringskontor og be om liste over aktuelle kandidater.

3. Inngå kontrakt med lærlingen

Når du har funnet den rette lærlingen, må virksomheten tegne en lærekontrakt og arbeidsavtale med lærlingen. Fylkeskommunen oppretter lærekontrakten når de får beskjed om hvem lærlingen er. For noen virksomheter
er lønnsnivå og lønnsutvikling fastsatt i tariffavtalen.

 

blimentor@hedmark.org