TILSKUDD

ØKT TILSKUDD TIL LÆREBEDRIFTER

I 2016 er tilskuddet til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med ungdomsrett satt til 139.066 kroner for hele læretiden. Dette utgjør 5.794 kroner i 24 måneder.

 

(I 2015 var satsen på 130.287 kroner.)

 

Lærebedrifter som tegner lærekontrakt med lærlinger
som tidligere har fått oppfylt sin rett til videregående opplæring, får utbetalt 4.229 kroner per lærling per måned
i hele læretiden.

Les mer her

lærlingordningen

BLI MENTOR

tilskudd

blimentor@hedmark.org